Tạo dáng mai vàng

Tạo dáng mai vàng

Sẵn có 1 1 anh gọi mình về cách tạo dáng mai vàng thì minh chia sẻ luôn ạ.Tạo dáng mai vàng có rất nhiều cách, mai vàng vừa có thể chơi bon sai, chơi hoa nên có thể sửa và tạo dáng theo tất cả các thề bonsai.

Cách thông dụng nhất là cứ tạo dáng cho cây mai vàng theo tàn thông, Hình như cây thông, tam giác, nón lá. Như vậy cây mai vàng sẽ đẹp và phát triển tốt vì các tầng đề hứng đủ ánh sáng mặt trời.

Chia sẻ mọi người tham khảỏ hình thực tế đây ạ.

Hoặc cắt tàn thông như thế này

Nhiều nhà vườn sẽ làm mai hình cây nấm, hình bay, hình bon sai tùy theo dáng thế của cây.

Tạo dáng mai không khó nhưng phải biết nhìn nhận dáng thế của cây, điều này đòi hỏi người chơi phải có kinh nghiệm hoặc năng khiếu.

 

 

GỬI YÊU CẦU BÁO GIÁ

  • Mr Hải

    Mr Hải

     094 835 71 13

     hainp88@gmail.com

     hainp88@gmail.com