Mai giảo thủ đức

Mai giảo thủ đức

Mai giảo thủ đức là giống mai có lẽ trở thành huyền thoại vì nó được nhân giống rất nhiều. Chính sự nhân giống đó làm tạo nên rất nhiều sự đột biến về gen có thể làm hoa đẹp hơn và xấu hơn.

GỬI YÊU CẦU BÁO GIÁ

  • Mr Hải

    Mr Hải

     094 835 71 13

     hainp88@gmail.com

     hainp88@gmail.com